Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

VYUŽITÍ:

Současné léčebné metody

Existují dva druhy léčby: autologní a alogenní. V případě autologního způsobu léčby jsou pacientovi poskytnuty jeho vlastní kmenové buňky. Při alogenním způsobu léčby kmenové buňky pocházejí od sourozence nebo od nepříbuzného dárce.

 

Kdy jsou autologní buňky nezbytné?

Použití alogenních „cizích“ kmenových buněk může v řadě případů vést k odmítnutí tělem. V těchto případech je možné pouze léčení pomocí autologních kmenových buněk pocházejících přímo od pacienta. V případě jiných nemocí, například leukémie, by měl o tom, zda budou použity autologní či alogenní buňky, rozhodnout lékař. Někdy jsou nejlepším řešením kmenové buňky blízkého pokrevního příbuzného. Pro pacienta je nejlepší přenechat rozhodnutí tohoto druhu na lékaři.

 

Navzdory komplikacím, které v současnosti léčba transplantací krvetvorných buněk přináší, se používá již dnes při léčbě asi padesáti různých smrtelných onemocnění, přičemž spektrum těchto onemocnění se stále rozšiřuje. Některá z nich se vyskytují pouze zřídka, některá naopak patří mezi nejčastější příčiny úmrtí (například v období mezi 3.-10. rokem života jsou leukémie, vedle úrazů, nejčastější příčinou smrti). Během života člověk onemocní na některá z těchto onemocnění s pravděpodobností větší než 15 %. (Ne v každém případě je však vhodná léčba transplantací krvetvorných buněk.)

 

Jaký způsob léčby s pomocí kmenových buněk je v současnosti využíván?

Kmenové buňky jsou v lékařství využívány v následujících oblastech:

  • onemocnění krve jako je akutní a chronická leukémie ( Nedávno bylo spočítáno, že již bylo provedeno 2000 transplantací kmenových buněk z pupečníkové krve. Procento úspěšnosti je stejné jako u kmenových buněk z kostní dřeně) a poruchy krvetvorby (anémie)
  • rakovina: prsu, vaječníku, plic, mozku, karcinom ledvin a semeníku
  • autoimunitní onemocnění: sclerosis multiplex, reumatoidní artritida, systémový lupus erythematosus,…
  • poruchy imunitního systému
  • potencionální využití: Alzheimerova choroba, cukrovka, onemocnění srdce, jater, úrazy míchy, mozkové mrtvice,…

podrobnější seznam onemocnění naleznete na www stránkách

CRYO-SAVE a CORD BLOOD CENTER (viz. KONTAKTY)

 

 

Budoucnost      

Několik příkladů:

Významného pokroku bylo dosaženo při výzkumech možné opravy svalové srdeční tkáně za pomoci autologních kmenových buněk. Evropské vědecké studie vykazují pozitivní výsledky a na jejich základě je prováděn další výzkum. Výsledky týkající se pacientů s chronickou chorobou srdeční se rovněž jeví jako slibné.

 

Při pokusech na zvířatech se zjistilo, že nervové buňky mohou být získávány z autologních kmenových buněk. Někteří vědci se domnívají, že bude možné napravit poškození vzniklá po krvácení do mozku. Zpráva britské vlády uvádí takové nemoci, jako jsou amiotropická laterální skleróza (Amyotrophic Lateral Sclerosis ALS), Parkinsonova choroba a zranění páteře. Nejnovější studie přidává Alzheimerovu chorobu a roztroušenou sklerózu.

 

Vědci pevně doufají, že v budoucnosti budou kmenové buňky hrát významnou roli při léčení diabetu. Možnosti jsou rovněž zkoumány v případě autoimunních chorob jako jsou Lupus a juvenilní artritida.

 

‘Tkáňové inženýrství’ je metodou umělého vytváření tkání, ve kterých jsou kmenové buňky vysazeny na syntetickém substrátu. Cílem je získání tkání kůže, srdečních chlopní a kostí. Výsledkem by mohlo být různé využití v chirurgii. V této oblasti již byly podniknuty různé úspěšné pokusy na zvířatech.

 

Kmenové buňky by mohly hrát roli při genové terapii. Některé poruchy jsou způsobeny špatnou funkcí malých prvků genetického materiálu. Pokud je poškozený gen nahrazen zdravým genem v určitém množství kmenových buněk, mohou mít tyto „opravené“ kmenové buňky po autologní transplantaci léčebný efekt.

Seznam nemocí, o kterých se vědci domnívají, že by je bylo možné léčit terapií využívající kmenové buňky, je ještě delší. Příkladem je selhání ledvin, kolitida, cirhóza jater, oční nemoci jako jsou zánět sliznice a úplně nový přístup k rakovině.